Together everyone achieves more

Sociale bemiddeling / teamcoach

De dagelijkse samenwerking tussen collega's kan in het gedrang komen door conflicten. De bemiddelaar kan als ontmijner optreden om de werksfeer te verbeteren. In samenspraak met de opdrachtgever zoekt de bemiddelaar naar de gepaste interventie. Gelukkige werknemers geven een hoger rendement.

Tijdens de sessies staan de volgende thema's centraal:
- Verbindend leiderschap
- Verbindende communicatie
- Conflicthantering
- Groepsprocessen
- Eigen leiderschap

Zie ook: www.key2connect.be