Je kunt niet meer worden dan jezelf
je kunt wel meer jezelf worden

Persoonlijk

Familiaal bemiddeling

Je botst waarschijnlijk regelmatig tegen kwesties waarin je geen uitweg ziet. Hierbij kan bemiddeling jou helpen om de connectie met de ander te verbeteren. Het is een alternatieve manier om conflicten aan te pakken. Bemiddeling kan preventief werken om erger te voorkomen. Een conflict hoeft niet negatief te zijn, als je het tijdig en goed aanpakt en het niet laat escaleren. Het biedt een veilig kader, waarin je kan spreken met elkaar om zo tot een duurzame oplossing te komen.

Bemiddelingspraktijk Consenti ondersteunt jou bij conflicten op familiaal vlak. We helpen je om in jouw kracht te staan en persoonlijke groei mogelijk te maken. Zo kom je tot positieve communicatie in relatie met anderen.

Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht, speciaal gericht op het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat. Het is geen therapie maar een manier om kinderen te begeleiden om in hun eigen kunnen te geloven. 

De kindercoachen Sofie en Loes ondersteunen kinderen in hun groei en zelfontplooiing.
Jongerencoaching

Jongeren worden vaak geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen of moeilijke beslissingen. Hun ouders gaan uit elkaar, ze hebben een nieuw lief, ze moeten van school veranderen en raken daardoor vrienden kwijt, ze weten niet welke studiekeuze ze moeten maken, enzovoort.

De jongerencoach Reinhilde staat hen bij en helpt om vanuit hun eigen kracht obstakels op hun levenspad te trotseren.

Loopbaancoaching

Je weet wat je niet wilt in je job, maar krijgt nog niet helder wat je wel wilt. Je zou graag zelf aan het stuur van je leven staan en vraagt je af hoe het anders kan. Dat maakt je onrustig en gespannen: je piekert, slaapt slecht en bent prikkelbaar.

​ Blijf niet in cirkels draaien. Kies voor helderheid: zoom mee in op jouw unieke waarden en talenten, zodat jij je dromen écht kan realiseren.