Een kind is als een vlinder
in de wind
kindercoachen

Kindercoach

Als er een glimlach in je hart is, is er geen beter moment om te beginnen. Denk aan al het plezier dat je zult ervaren, wanneer je de wereld achter je laat en je zorgen vaarwel zegt. Je kan vliegen.

Soms zie je alleen hoe anders mensen zijn dan jou. Maar als je goed genoeg kijkt, kun je zien hoeveel we allemaal hetzelfde zijn.

Het verleden kan pijn doen. Maar zoals ik het zie, kun je ervoor wegrennen of ervan leren.

 

Je bent helemaal gek. Maar ik zal je een geheim vertellen. Alle beste mensen zijn dat.

De bloem die in tegenspoed bloeit, is de zeldzaamste en mooiste van allemaal.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht, speciaal gericht op het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat. Het is geen therapie maar een manier om kinderen te begeleiden om in hun eigen kunnen te geloven.

Bij kindercoaching werken we vooral met de kwaliteiten en talenten van het kind zelf, veelal dan dat we ons concentreren op het probleem dat er zich stelt. De kindercoach kijkt als het ware achter het gedrag. 

We gebruiken verschillende werkvormen. De kindercoach stemt de werkvorm af op maat van het kind.

Zit je met zorgen over één van deze dingen? Of heb je nog een andere bezorgdheid? We staan voor je klaar!

- Moeite met uiten van gevoelens
- Veel bange, boze of verdrietige buien 
- Moeilijk omgaan met nieuwe situaties binnen het gezin (scheiding, nieuw samengestelde gezinnen) 
- Rouwverwerking 
- Weinig zelfvertrouwen 
- Faalangst
- Pestgedrag of gepest worden
- Hoogsensitiviteit
- Harmonie binnen je gezin
- ...

Na een traject bij de kindercoach merken we vaak dat kinderen ....

- Weer méér lachen
- Terug in hun eigen krachten staan 
- Hun talenten ontdekt hebben en durven gebruiken 
- Een meer ontspannen indruk maken 
- Weten hoe ze met moeilijkheden kunnen omgaan 
- Laten zien dat niemand perfect hoeft te zijn 
- Klaar zijn voor méér sociaal contact 
- Beter inslapen 
- Meer energie hebben 
- Moeilijke taken sneller durven aangaan 
- .....

Als kindercoaches willen we een laagdrempelige vorm van hulpverlening zijn. Toch erkennen we heel goed dat die eerste stap zetten voor vele gezinnen toch niet zo simpel blijkt te zijn. Twijfel je of een kindercoach echt is wat je nodig hebt? 

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch of via mail geven we je graag meer info !

Werkwijze

Het begin:
een ontmoetingsgesprek !
Zoals het woord het al zegt: het is een gesprek waarin we gaan ont-moeten. Er is letterlijk niets dat MOET. Er hoeft niemand perfect te zijn, niemand hoeft aan een bepaald beeld te voldoen. De coach kijkt even met jullie mee en zal vooral veel luisteren. Naar jullie hulpvraag, maar zeker ook naar alle inspanningen die al gedaan zijn. Houden jullie als ouders een positief gevoel over na dit gesprek, dan maken we concrete afspraken voor het vervolg van het traject.

Samen aan de slag...

Binnen een sfeer van vertrouwen en veiligheid gaan jouw kind en de coach samen op pad. Via allerlei werkvormen (beweging, spelvorm, creativiteit, natuur, ademhaling, verhalen,...) gaan we samen de hulpvraag bekijken en ontdekt het kind stilaan (terug) zijn eigen talenten, krachten en mogelijkheden.
Een sessie duurt meestal 1 uur, waarvan de laatste 10 minuutjes ook de ouders worden binnengeroepen.
Een goede samenwerking tussen kind, ouders en coach is essentieel !

Afronden....

Prachtig om te zien hoe kinderen en ouders de regie weer zélf in handen kunnen nemen!
Wanneer alle partijen het gevoel hebben weer zélf verder te kunnen, wordt het traject afgesloten met een eindgesprekje.
De coach blijft uiteraard wel bereikbaar en zal na enkele weken nog even peilen hoe alles verder is verlopen...
Een kind is als een vlinder in de wind.
De een vliegt hoog,
de ander laag,
maar ieder doet het op zijn eigen manier.
Het leven is geen competitiestrijd
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi.