Connectie met de ander
Groep 2

Wat is bemiddeling?

Je botst waarschijnlijk regelmatig tegen kwesties waarin je geen uitweg ziet. Hierbij kan bemiddeling jou helpen om de connectie met de ander te verbeteren. Het is een alternatieve manier om conflicten aan te pakken. Bemiddeling kan preventief werken om erger te voorkomen. Een conflict hoeft niet negatief te zijn, als je het tijdig en goed aanpakt en het niet laat escaleren. Het biedt een veilig kader, waarin je kan spreken met elkaar om zo tot een duurzame oplossing te komen.
Bemiddelingspraktijk Consenti ondersteunt jou bij conflicten op familiaal en zakelijk vlak, alsook voor het onderwijs. We helpen je om in jouw kracht te staan en persoonlijke groei mogelijk te maken. Zo kom je tot positieve communicatie in relatie met anderen en mogelijk tot oplossingen in een uitzichtloos conflict.

Onze bemiddelaars: Reinhilde, Hilde, Emmy, Steffie en Céline

Familiaal bemiddeling

Binnen familale contexten ondervind je misschien situaties of conflicten waarin je zelf geen uitweg meer ziet. Bemiddeling is een proces met als doel om conflicten te ontrafelen, verbanden te leggen, de bekommernissen en de behoeften van elk te omschrijven. Het geeft je de mogelijkheid om tot oplossingen en inzichten te groeien, die aangepast zijn aan elk familielid, aan het hele gezin. 

Sociale bemiddeling / teamcoaching

De dagelijkse samenwerking tussen collega's kan in het gedrang komen door conflicten. De bemiddelaar kan als ontmijner optreden om de werksfeer te verbeteren. In samenspraak met de opdrachtgever zoekt de bemiddelaar naar de gepaste interventie. Gelukkige werknemers geven een hoger rendement.


Tarieven

Uurtarief

Voor de bemiddelingsgesprekken werken wij aan 90€/uur (geen btw verschuldigd).

Dit bedrag is na elk gesprek cash te betalen: cash, payconiq, bankapp.

Opstartkost 30€ (geen btw verschuldigd). Dit bedrag is te betalen bij het 1e gesprek. 

Dossierkost EOT 300€ (geen btw verschuldigd): opstellen dossier volledige EOT, juridisch nazicht en opsturen naar de rechtbank. Dit bedrag is te betalen bij de ondertekening van de akte.

Dossierkost ouderschapsplan 250€ (geen btw verschuldigd): opstellen dossier, juridisch nazicht en opsturen naar de rechtbank. Dit bedrag is te betalen bij de ondertekening van de akte.

Werkwijze

Check-in gesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en maken we duidelijke afspraken omtrent de bemiddelingsgesprekken, zoals de vertrouwelijkheid, het wederzijds respect, de prijszetting e.a.

Daarnaast is het belangrijk om de bemiddelingsvraag heel helder te krijgen: wat is het probleem en zijn jullie vrijwillig bereid dit op te lossen via bemiddeling.

Ontwikkelingsgericht verdiepingsgesprek

Afhankelijk van de bemiddelingsvraag gaan jullie aan de slag met wat er echt speelt in jullie relatie.

We begeleiden jullie om van de standpunten af te stappen en naar jullie belangen op zoek te gaan. Vanaf het moment dat jullie ontdekken welke gezamenlijke belangen er spelen, kunnen we spreken over hoe het verder moet.

Oplossingsgericht afsluitingsgesprek

De bemiddeling eindigt met duidelijke afspraken waar iedereen zich goed bij voelt en met het oog op de toekomst.

Dit kan in de vorm van een EOT (echtscheidingsovereenkomst) of een ouderschapsplan, dat naar de rechtbank gestuurd wordt. Maar ook onderhandse afspraken kunnen vastgelegd worden in bijv. een familiecharter e.a.