Het leven met autisme is moeilijk,
maar het leven in een wereld die autisme
niet begrijpt is nog veel moeilijker. 

Auticoach

Wanneer is auti-coaching iets voor mij? 

… als je meer inzicht wil krijgen in de diagnose.
… als je ondersteuning wenst in het dagdagelijks leven.
… als je extra ondersteuning nodig hebt in het plannen en organiseren.
… als je zelfredzaamheid wil stimuleren.
… als je sociale vaardigheden wil trainen.
… als je begeleiding nodig hebt bij het begrijpen van de conflicten en het samen zoeken naar oplossingen.
… als je angsten wil laten verminderen.Werkwijze

Ieder persoon met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is uniek, om deze reden werken we steeds op maat. Tijdens het intakegesprek zullen we samen met jullie de hulpvraag exploreren zodat we tot een concreet plan van aanpak kunnen komen.

Omdat de diagnose ASS invloed heeft op het hele gezin, kan er zowel gewerkt worden met de persoon met ASS zelf, als met zijn ouders of/en met zijn broers/zussen. Het is namelijk pas wanneer het hele gezin begrijpt wat ASS is en weet hoe hiermee omgegaan moet worden, dat jullie thuis rust vinden.

Als er zich grote uitdagingen voordoen buiten de gezinscontext, is het tevens mogelijk om leerkrachten, begeleiders, familieleden,… mee te nemen in de begeleiding.