Nieuw samengesteld gezin

Nieuw samengesteld gezin
In een nieuw samengesteld gezin is het vaak moeilijk om iedereen zijn plek te geven. Als ouder kies je voor een nieuwe partner en de kinderen horen deze te accepteren, zonder meer. Dit is echter niet evident. Loyaliteit, vertrouwen, aanvaarding en respect moeten stap voor stap opgebouwd worden.

Creatieve bemiddeling
Via creatieve methodieken wordt met jongeren gewerkt rond mogelijke kwesties zoals het omgaan met ouders, broer/zus binnen het gezin, het verwerken van een echtscheiding bij de ouders of een plek vinden in een nieuw samengestelde gezin, e.a. De jongere krijgt een stem in deze problematiek en wordt versterkt in het omgaan hiermee en het uiten van zijn behoeftes.

Conflictpreventie
Wanneer je de communicatie en/of samenwerking in een relatie wilt verbeteren of herstellen bij een sluimerend, niet hoogoplopend conflict, is conflictpreventie geschikt
Deze interventie is geschikt als je ondersteuning nodig hebt bij het vinden van een gezamenlijke uitkomst. Als bemiddelaar kan Consenti je bijstaan in de volgende familiale relaties:
koppel
Ouder - kind
plusouder ~ pluskind
(plus)kinderen onderling