Echtscheiding / relatiebreuk

Echtscheiding (EOT)
Wanneer je beslist om uit de echt te scheiden hoeft dit niet altijd te leiden tot een vechtscheiding, maar kan het ook geregeld worden in onderling overleg.
Wettelijk gezien moeten bij een echtscheiding tal van afspraken gemaakt worden rond de kinderen, het huis, de inboedel, gelden…
Samen met de familiaal bemiddelaar regelen jullie zelf de echtscheiding. Door overleg en rekening houdend met elkaars wensen, emoties en behoeftes wordt er een overeenkomst uitwerkt waar jullie beiden achter staan. Hierdoor is de gezamenlijk gevonden regeling evenwichtig en duurzaam.
De bemiddelaar zal er ook op toezien dat de gemaakte afspraken juridisch in orde en volledig zijn.

Einde samenwonen
Wanneer jullie een einde maken aan het samenwonen, moet er veel geregeld worden. Jullie worden geconfronteerd met regelingen voor de kinderen, de woning, de inboedel, ...
Samen met de familiaal bemiddelaar regelen jullie zelf het uit elkaar gaan. Door overleg en rekening houdend met elkaars wensen, emoties en behoeftes wordt er een gemeenschappelijke overeenkomst uitgewerkt. Omdat jullie dit gezamenlijk hebben besproken is het een evenwichtig en duurzaam akkoord.
De bemiddelaar ziet erop toe dat de gemaakte afspraken ook juridisch in orde en volledig zijn.