Con-vert
van problemen naar mogelijkheden

Een training waarin je leert om een probleem anders te bekijken. Je kijkt naar jouw vaste denkpatronen. Je evolueert van denken in problemen naar denken in mogelijkheden. 

Inhoud

Je krijgt meer uitleg over denkpatronen, vastgeroeste overtuigingen en mogelijke reacties hierop. Je gaat spelenderwijze om met jouw problemen. Je vertrekt vanuit een bestaande situatie en leert anders omgaan met een probleem. Via basistools kan je dit denken toepassen in jouw dagelijkse werkomgeving.

Een training duurt 4u. 

Voor jou?

- Voor leidinggevende en ondernemers en voor elk bedrijf dat inzet op persoonlijke ontwikkeling van zijn werknemers.
- Voor schooldirectie en leerkrachten.

Wat brengt de training jou?

- Verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven.
- Creatief omgaan met moeilijke situaties. 
- Empathie voor de ander en voor jezelf.
- Jouw invloed en ruimte vergroten.
- Oude patronen doorbreken door een open blik.
- Innoverend denken.
- Toepasbare tools voor elke dag.